Vznik spolku

POLEK VRATIMOVSKÝCH MOTORKÁŘŮ S.V.M Vratimov byl založen skupinou šesti motorkářů a dobrých lidiček nadšených pro motocykly jako nepřímý nástupce klubu MAT Vratimov, a na základě stanov zaregistrován dne 30.10.2002.

Cílem spolku je hlavně rozvíjet spolupráci s ostatními spolky ve městě i mimo něj, přenechávat své zkušenosti mládeži a přispívat ke kladnému pohledu občanů na motorkáře.

V současnosti aktivně pracuje a jezdí ve spolku 23 členů.

Ocenění za spolupráci

Přejít nahoru